Korporátní klientela

spravedlnost-200Našim korporátním klientům poskytujeme služby ve všech fázích jejich vývoje a při všech jejich činnostech, včetně zajištění obecných právních záležitostí firem a pomoci při specifických transakcích. Zastupujeme rozmanité spektrum společností a podnikatelů-jednotlivců, poskytujeme poradenství ve všech oblastech práva, jako je například řízení a správa společností (corporate governance), pracovní smlouvy a smlouvy s akcionáři. Pro naše klienty zakládáme nové společnosti nebo pobočky, pomáháme jim při převodech obchodních podílů společností a poskytujeme poradenství při restrukturalizaci existujících společností a jejich dceřiných společností.

Nabízíme též ready-made společnosti ve spolupráci se společností HRUBÝ & BUCHVALDEK Corporate Solutions, s.r.o., a to za velmi výhodných podmínek. Více na www.hbcorp.cz

Obecné podnikání

Naše klienty zastupujeme v celé řadě obchodních a komerčních transakcí jak domácího tak mezinárodního charakteru. Nechráníme pouze zájmy našich klientů, ale poskytujeme právní podporu a záštitu i jejich podnikatelským záměrům a plánům. Ve snaze o nalezení nejlepšího možného řešení pro naše klienty též úzce spolupracujeme s daňovými i účetními poradci.

Mezinárodní transakce

Advokátní kancelář HRUBÝ & BUCHVALDEK působí jako poradce několika velkých, středních i malých společností v oblasti mezinárodních transakcí a souvisejících operací. Zastupujeme naše klienty při realizaci mezinárodních akvizic, joint-ventures a v celé řadě komerčních dohod. Poskytujeme pomoc při zakládání zahraničních a offshorových společností, při uzavírání smluv o obchodním zastoupení, o distribuci apod. Zastupujeme klienty investující jak v České republice, tak i v zahraniční. Při transakcích zahrnujících zahraniční prvek spolupracujeme s prověřenými zahraničními advokátními kancelářemi.

Nemovitosti

Advokátní kancelář HRUBÝ & BUCHVALDEK se zabývá celou řadou otázek v oboru nemovitostí, jako jsou například nákup a prodej, development, výstavba a pronájem. V minulosti jsme se podíleli i na procesu restitucí. Působíme jako poradci pro jednotlivé vlastníky i firemní investory, věřitele, developery, stavební společnosti, realitní kanceláře a společnosti zabývající se správou majetku, a to v oblastech plánování, výstavby a řízení projektů jako jsou například bytové stavby, nákupní centra, kancelářské budovy a rekreační a průmyslové objekty.

Sepisujeme návrhy kupních smluv, smluv o výstavbě, zajišťujeme související vyjednávání a také koordinaci činností právního auditu (due diligence). Zabýváme se všemi záležitostmi, které souvisejí s projekty budovanými na zelené louce a s projekty rozvoje kontaminovaných nebo devastovaných lokalit (brownfield projects).

Zastupujeme a poskytujeme poradenské služby nájemcům i pronajímatelům kancelářských prostor, bytových prostor a různých podnikatelských a průmyslových provozů.

zakonik-prace-200Pracovní právo

Otázky zaměstnání považujeme za nedílnou součást téměř každé podnikatelské činnosti, protože má velice významný dopad na obchodní úsilí našich klientů. HRUBÝ & BUCHVALDEK pomáhají zaměstnavatelům ve všech oblastech pracovního práva, navrhují pracovní smlouvy, dohody o zákazu konkurence, pracovní a mzdové řády. Zastupujeme naše klienty v případě pracovněprávních sporů, jednáme s odbory a vystupujeme ve správních řízeních zahájených regulačními a kontrolními orgány České republiky.

Rovněž zastupujeme zaměstnance, především manažery, při vyjednávání jejich smluv a poskytujeme poradenství pro případy ochrany před nezákonným propuštěním.

 

HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s.,
advokátní kancelář

Palackého 740/1
Praha 1 - Nové Město
110 00

tel: (+420) 221 111 881
fax: (+420) 224 233 667
info@hblaw.eu