doc. JUDr. Miroslav Černý členem našeho týmu

04.03.2019

doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D.
doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D.

Je nám ctí oznámit, že počínaje 4.3.2019 se členem týmu advokátní kanceláře HRUBÝ & BUCHVALDEK stává doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D., advokát.

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D. studoval filosofii, teologii a právo na Papežské lateránské univerzitě v Římě, kde získal v roce 1988 doktorát in utroque iure (právo civilní a kanonické). V letech 1988 až 1994 byl univerzitním asistentem na Institutu obojího práva Papežské lateránské Univerzity v Římě pro obor středověké právní dějiny. Od roku 1993 do současnosti působí jako vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni, kde je garantem výuky římského práva. Jeho zahraniční právní studium bylo nostrifikováno Univerzitou Karlovou v Praze, na které se v roce 2014 také habilitoval.

V letech 1998 až 2001 byl justičním čekatelem na Krajském soudu v Praze, od roku 2002 působí jako samostatný advokát. 

Od roku 2018 je též zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Doc. Černý hovoří plynně italsky a německy, dokáže se domluvit také anglicky a španělsky. 

V právní praxi se zaměřuje zejména na občanské a obchodní právo, spornou agendu, právo nemovitostí a kanonické právo.