Nové zákony v roce 2014

26.09.2013

Od 1.1.2014 vstupuje v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tzv. Nový občanský zákoník (NOZ), který nahrazuje občanský zákoník z roku 1964 (40/1964 Sb.) a ruší či mění dalších více jak 237 právních předpisů nebo jejich částí. Spolu s NOZ vstupuje v účinnost celá řada nových důležitých právních předpisů. Vzhledem k tomu, že nových předpisů dotýkajících se každodenního právního života je skutečně mnoho, připravili jsme pro Vás stručný přehled těch nějdůležitějších.

 • Zákon o obchodních korporacích - zákon č. 90/2012 Sb.
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém - zákon č. 91/2012 Sb.
 • Kontrolní řád - zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole
 • Katastrální zákon - zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který nahrazuje stávající katastrální zákon č. 344/1992 Sb.
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí - zákon č. 257/2013 Sb.
 • Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty - zákon č. 67/2013 Sb.
 • Zákon o státním občanství České republiky - zákon č. 186/2013 Sb.

Následující zákony pak (ke dni publikace této aktuality) čekají na podpis prezidenta republiky a vyhlášení ve Sbírce zákonů:

 • Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (Sněmovní tisk 986)
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (Sněmovní tisk 930)
 • Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů (Sněmovní tisk 990)

Senátem Parlamentu ČR naopak nebyly schváleny tyto doprovodné zákony k NOZ:

 • Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí (Sněmovní tisk 1003)

 • Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (Sněmovní tisk 1004)

Autor: Jiří Buchvaldek