O naší kanceláři

Již přes 17 let poskytuje advokátní kancelář HRUBÝ & BUCHVALDEK právní služby a poradenství podnikatelům i soukromým osobám ve všech oblastech soukromého práva. Našim klientům pomáháme v dosahování jejich obchodních i osobních cílů, chráním jejich zájmy a nabízíme nová řešení efektivním a účinným způsobem.

Naše logo 2007-2021
Naše logo 2007-2021

Naše klienty se snažíme co nejlépe poznat, pochopit jejich cíle, zájmy a motivy a na základě toho navrhovat co nejefektivnější a nejvhodnější řešení k dosažení požadovaných cílů. Naším krédem je důvěra, efektivita a profesionalita. Povinnost mlčenlivosti je pro nás více než jen zákonem stanovená povinnost, je pro nás závazkem důvěry mezi advokátem a klientem, stejně tak jakým je pro nás zájem klienta v tom nejširším smyslu slova. Každý klient u nás získává velmi kvalitní a efektivní právní služby, které jsou vždy přizpůsobené jeho potřebám a cílům.

Naše právní praxe zahrnuje všeobecné korporátní a obchodní právo, fúze a akvizice, právo nemovitostí, mezinárodní transakce a investice, vymáhání pohledávek, pracovní právo a rodinné právo, včetně soudních sporů ve všech výše uvedených oblastech. Našim klientům nabízíme též právní služby v oblasti správy movitého i nemovitého majetku a advokátní úschovy. 

Naše služby

Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, zakládání SVJ, transformace družstev, služby realitním kancelářím a developerům

Korporání právo

Zakládání a přeměny obchodních korporací, ready-made společnosti, akvizice

Závazkové právo

Příprava veškerých smluv z oblasti obchodního i občanského práva

Pracovní právo

Komplexní právní servis pro zaměstnavatele, zastupování zaměstnanců ve sporech se zaměstnavateli

Soudní spory

Vymáhání pohledávek, spory ze smluv o dílo

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení.

Rodinné právo

Manželské majetkové právo, péče o děti, rozvody manželství

Správa majetku

Komplexní správa majetku pro vlastníky v zahraničí

Správa datových schránek

Zejména pro zahraniční klienty spravujeme datové schránky

Informace pro spotřebitele:

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Další informace najdete na oficiálních stránkách Evropské komise - zde

Informace o zpracování osobních údajů