Aktuality a články
NAPSALI JSME PRO VÁS

Nová právní úprava nuceného prodeje jednotek problematických vlastníků (dále jen "nucený prodej") vstoupila v účinnost 1. 7. 2020. Přinášíme Vám porovnání stávající a nové právní úpravy.

Od 1. 7. 2020 dojde k opětovnému výraznému omezení zákonného předkupního práva spoluvlastníků, které se bude aplikovat pouze na případy spoluvlastnictví vzniklého způsobem, při němž neměli spoluvlastníci možnost svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Výsledkem legislativního procesu je návrat omezení zákonného předkupního práva spoluvlastníků...

Poslanecká sněmovna PČR schválila v režimu legislativní nouze dne 7.4.2020 vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 jako tisk č. 808. Senát návrh zákona projednal dne 9.4.2020 jako tisk č. 227. Téhož dne zákon podepsal i prezident republiky.

V tomto článku přinášíme stručný přehled zákonů, které byly schváleny v tzv. stavu legislativní nouze vyhlášeném z důvodu epidemie koronaviru. Stav legislativní nouze umožňuje projednat návrhy zákonů podstatně rychleji, než by tomu bylo v rámci klasického legislativního procesu.

Realitní zprostředkování je nově upraveno zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování. V tomto článku naleznete přehled základních povinností pro realitní zprostředkovatele i jejich zaměstnance, a to včetně uvedení termínů pro splnění jednotlivých povinností a možných sankcí za jejich neplnění.

Od prvních mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a zvláště pak od vyhlášení nouzového stavu 12. března 2020 usnesením vlády č. 194, které bylo publikované ve Sbírce zákonů pod číslem 69/2020 Sb., jsme zaznamenali zvýšený počet dotazů pronajímatelů bytů a nebytových (komerčních) prostor ohledně žádosti nájemníků na slevu z nájmu nebo...

Část závodu

11.09.2019

Ve vyšší míře se setkáváme s interpretačními problémy termínu "část závodu" v souvislosti s převody významných částí majetku obchodních korporací. Níže shrnujeme platnou legislativu týkající se tohoto termínu, její výklad Nejvyšším soudem, jakož i návrh novely projednávaný Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.


Archiv

V archivu naleznete články, které jsme od září roku 2013 publikovali na předchozí verzi našich stránek. Do archivu jsme zařadili články s datem před rokem 2016.

Upozorňujeme, že informace v archivních článcích nemusí být aktuální, neboť se právní předpisy i soudní praxe mění.

I přes to máme za to, že by některé z nich mohly být pro Vás užitečné.

Veškeré články na těchto stránkách jsou autorským dílem v článku uvedeného autora, přičemž veškerá majetková práva k těmto autorským dílům vykonává HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář. Chcete-li je sdílet pro nekomerční účely, odkažte na ně (link). Máte-li zájem o licenci, kontaktujte nás.