Aktuality a články
NAPSALI JSME PRO VÁS

S potěšením oznamujeme, že čtvrtým společníkem naší advokátní kanceláře se zcela zaslouženě stal Mgr. Stanislav Pavlů.

Naše advokátní kancelář hledá na doplnění týmu sekretariátu asistenta/asistentku na plný či částečný (3/4) pracovní úvazek.

Naše advokátní kancelář hledá pro posílení našeho týmu zejména v oblasti práva nemovitostí právníka/právničku, popř. advokáta/advokátku.

Dne 1.1.2018 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb., která do českého právního řádu vrátila zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Vzhledem k tomu, že se úprava předkupního práva liší od zažité právní úpravy předchozí, považujeme za vhodné Vás o novinkách v této oblasti aspoň stručně informovat. Pro vyloučení...

Jak se připravit na setkání s advokátem tak, aby schůzka probíhala efektivně a šetřila čas obou stran, advokáta i klienta? Rychlost poskytnutí právní služby velmi často závisí právě na tom, jak kvalitně je klient připraven a jaké podklady svému právnímu zástupci přinese. Níže se zaměřujeme na dvě nejčastější situace, a to přípravu smlouvy a...

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy bytového domu a souvisejících pozemků. O zásadních otázkách týkajících se fungování SVJ pak rozhoduje nejvyšší orgán SVJ - shromáždění, které je tvořeno všemi vlastníky jednotek. Jak si počínat v situaci, kdy se nesejde potřebný počet vlastníků jednotek...

Zvažujete nebo dokonce již "pronajímáte" svůj byt nebo jeho část cizincům? V posledních letech se rozmáhá poskytování krátkodobého ubytování zejména pro cizince prostřednictvím internetových portálů jako je Airbnb, FlipKey, booking.com atp. Na rozdíl od klasického dlouhodobého pronájmu bytu lze tímto způsobem získat výrazně vyšší výdělek, málokdo...

Společenství vlastníků jednotek vzniklá dle původní právní úpravy, tj. dle zákona o vlastnictví bytů, jsou povinna do 01.01.2017 přizpůsobit své stanovy novému občanskému zákoníku. Vzhledem k tomu, že forma takové změny je sporná, rozhodli jsme se tomuto tématu blíže věnovat.

Původní právní úprava ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR omezovala možnost vlastníka jednotky nechat se zastoupit na schůzi shromáždění vlastníků jednotek. Nový občanský zákoník tyto omezení neklade a umožňuje zplnomocnit třetí osobu, aby se za vlastníka jednotky účastnila a hlasovala na shromáždění SVJ. Blíže se k této problematice...

Nový občanský zákoník ve svém § 2287 umožňuje nájemci vypovědět nájem bytu sjednaný na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při sjednání smlouvy vycházely. Toto ustanovení výrazně mění zažitou praxi z pohledu nájemce oproti původnímu občanskému zákoníku a zároveň svojí neúplností působí výkladové problémy. Dále se pokusíme...


Archiv

V archivu naleznete články, které jsme od září roku 2013 publikovali na předchozí verzi našich stránek. Do archivu jsme zařadili články s datem před rokem 2016.

Upozorňujeme, že informace v archivních článcích nemusí být aktuální, neboť se právní předpisy i soudní praxe mění.

I přes to máme za to, že by některé z nich mohly být pro Vás užitečné.

Veškeré články na těchto stránkách jsou autorským dílem v článku uvedeného autora, přičemž veškerá majetková práva k těmto autorským dílům vykonává HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář. Chcete-li je sdílet pro nekomerční účely, odkažte na ně (link). Máte-li zájem o licenci, kontaktujte nás.