Náš tým

Thomas Hrubý
Thomas Hrubý

Thomas Hrubý

Advokát | Společník advokátní kanceláře

Thomas, kanadský rodák českým emigrantů, studoval na McGill University (Montreal, Kanada), kde získal tituly B.A., B.C.L. a LL.B. V roce 1983 složil advokátní slib a byl zapsán do seznamu advokátů advokátní komory provincie Québec a až do roku 1993 vykonával v Montrealu advokátní praxi.

Thomas Hrubý je rovněž dlouholetým členem Kanadské advokátní komory (Canadian Bar Association).

V roce 1991 Thomas získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze titul magistra práv a v roce 1992 byl zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory. Od roku 1993 Thomas vedl pražskou pobočku montrealské advokátní kanceláře Mitchell, Gattuso, poté působil v pražské kanceláři Linklaters & Alliance (od roku 2001 Linklaters v.o.s.) a v roce 2001 si v Praze otevřel vlastní praxi. Od roku 2006 spolupracuje s Jiřím Buchvaldkem, se kterým v roce 2007 založili advokátní kancelář HRUBÝ & BUCHVALDEK. 

Thomas Hrubý hovoří plynně anglicky, francouzsky a česky a domluví se také italsky, španělsky a německy. 

Thomas je od roku 1987 členem Suverénního řádu maltézských rytířů. Sloužil ve funkci prezidenta České maltézské pomoci a pro-kancléře Suverénního řádu maltézských rytířů - Českého velkopřevorství. Je také aktivním členem několika dalších charitativních a neziskových organizací, v jejichž správních radách působí, např. Randovy nadace, Kanadské obchodní komory v České republice, kde působí ve funkci viceprezidenta, a Nadačního fondu Suverénního řádu maltézských rytířů - Českého velkopřevorství "LOURDES". Thomas Hrubý byl též členem dozorčí rady České maltézské pomoci Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost a je spoluzakladatelem Akce sv. Lukáše, nadační fond.

Jiří Buchvaldek

Advokát | Společník advokátní kanceláře

Jiří ukončil své magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2001, kdy též nastoupil do advokátní kanceláře JUDr. Petra Stokláska jako koncipient a úzce zde spolupracoval s belgickou advokátkou Bie Heyninck. Od roku 2004 je Jiří zapsán u České advokátní komory jako samostatný advokát. 

Od roku 2006 začal Jiří spolupracovat s Thomasem Hrubým, se kterým v roce 2007 založili společně advokátní kancelář HRUBÝ & BUCHVALDEK.

Jiří se ve své praxi specializuje na právo nemovitostí, korporátní právo, poradenství podnikatelům při jejich podnikání a smluvní agendu.

Jiří Buchvaldek hovoří plynně anglicky a česky a dokáže se domluvit také částečně německy.

Jiří je zakládajícím členem studentské organizace Common Law Society (1998) na Právnické fakultě UK, jejímž byl i prezidentem. 

Jiří Buchvaldek
Jiří Buchvaldek
Lenka Nejedlá
Lenka Nejedlá

Lenka Nejedlá

Advokátka | Společník advokátní kanceláře

Lenka Nejedlá, roz. Patermanová, působí v advokátní kanceláři HRUBÝ & BUCHVALDEK od dokončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007, ve které vykonávala svoji právní praxi do prosince 2010. Lenka byla v lednu 2011 zapsána do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, advokacii vykonávala do 30.6.2015 jako samostatná advokátka v úzké spolupráci s HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář. Od 1.7.2015 se Lenka stala společníkem HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář.

Lenka vykonává také činnost mediátora, přičemž do seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky byla zapsána v červnu 2013.

Lenka se zaměřuje především na právo nemovitostí, obchodní a civilní právo.

Lenka Nejedlá hovoří česky, anglicky, francouzsky a italsky.

Spolupracující advokáti

Tomáš Horák

Advokát

Tomáš ukončil magisterské studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 1997. Již od poloviny studií působil jako praktikant a po ukončení studia též jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Vlastimila Vezdenka.

Od 1. února 2002 je Tomáš zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou jako samostatný advokát. Díky spolupráci s pražskými advokátními kancelářemi JUDr. Petra Stokláska a HEYNINCK & PARTNERS se poznal s Jiřím Buchvaldkem.

Od června 2007 je Tomáš členem týmu advokátní kanceláře HRUBÝ & BUCHVALDEK v.o.s. jako samostatný spolupracující advokát. 

Tomáš se specializuje především na civilní a obchodní procesní právo a trestní právo.

Kromě své mateřské češtiny, hovoří Tomáš Horák anglicky, jako i částečně německy a polsky.

Tomáš Horák
Tomáš Horák
Dagmar Morávková
Dagmar Morávková

Dagmar Morávková

Advokátka

Dagmar dokončila studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2007. Již v průběhu svého studia sbírala zkušenosti v týmu pražské advokátní kanceláře, kde následně vykonávala právní praxi advokátního koncipienta. Po vykonání advokátní zkoušky, kterou složila s výtečným prospěchem v roce 2010, pracovala pro významnou českou distribuční, velkoobchodní a maloobchodní společnost. 

K týmu advokátní kanceláře HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s. se jako samostatná spolupracující advokátka připojila v roce 2018. Ve své advokátní praxi se věnuje především soukromému právu, a to právu občanskému, rodinnému a pracovnímu a právu na ochranu osobních údajů. S ohledem na své předchozí pracovní zkušenosti poskytuje právní služby také korporátní klientele. 

Dagmar hovoří česky, anglicky a disponuje pasivní znalostí německého jazyka.

Vojtěch E. Kilian

Advokát

Vojtěch ukončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2016. Již během studia sbíral pracovní zkušenosti jako právní asistent v několika pražských advokátních kancelářích (vč. té naší) a posléze i na exekutorském úřadě, kde následně vykonal i část svojí právní praxe jako exekutorský koncipient. Od května 2017 je Vojtěch advokátním koncipientem advokátní kanceláře HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s. Na podzim 2020 úspěšně složil advokátní zkoušku a od ledna 2021 je zapsán u České advokátní komory jako advokát.

Ve své praxi se Vojtěch zaměřuje na soukromé právo, především korporátní a spornou agendu a civilní proces včetně exekučního práva, v neposlední řadě pak i na právo na svobodný přístup k informacím, jemuž se věnoval i ve své diplomové práci.

Vojtěch hovoří česky, anglicky a italsky. Má i dobrou znalost němčiny a latiny. 

Vojtěch E. Kilian
Vojtěch E. Kilian

Jana Zemanová

Advokátka

Jana Zemanová (dříve Naxerová) dokončila své magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2005, kde rovněž získala titul JUDr.

Po studiu nastoupila do advokátní kanceláře Mgr. Ivany Stlukové a následně Mgr. Viktora Pavlíka, kde jako advokátní koncipient vykonávala generální praxi (civilní, obchodní, rodinné, trestní právo).

Po návratu z mateřské dovolené byla zapsána v roce 2013 u České advokátní komory jako samostatný advokát. 

Jana se věnuje zejména právu nemovitostí, veřejným dražbám, rodinnému a civilnímu právu.

V listopadu 2020 začala Jana spolupracovat s naší advokátní kanceláří jako samostatný spolupracující advokát.

Jana hovoří anglicky. 

Martina Nacherová Goldová

Advokátka

Martina svou profesní kariéru odstartovala jako in-house právník v obchodní společnosti, kde se věnovala problematice nemovitostního práva a právu k nehmotným statkům. Tyto oblasti práva se pak prolínají s dalšími oblastmi civilního práva celou její dosavadní profesní kariérou.

V letech 2005 až 2011 Martina působila v pražské advokátní kanceláři, kde získala bohaté zkušenosti ve všeobecné advokátní praxi, a to nejdříve jako advokátní koncipient, a od roku 2008 jako spolupracující advokát. Dominantními právními oblastmi během této spolupráce bylo právo nemovitostní včetně práva stavebního, ochrana osobnosti, právo mediální, zastupování klientů ve správních a soudních řízeních a řešení korporátních záležitostí.

Uvedeným oblastem se Martina věnuje dosud i ve své samostatné advokátní praxi, na kterou nastoupila v roce 2011.

V listopadu 2020 začala Martina spolupracovat s naší advokátní kanceláří jako samostatný spolupracující advokát.

Andrea Čárska-Sheppard

Advokátka

Andrea se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti mezinárodního práva, rozhodčího řízení, mezinárodních obchodních, investičních smluv a kontroly exportu. Její praxe se také zaměřuje na posuzování vnitrostátnich a mezinárodních sporů a narovnání. Má zkušenosti se zastupováním globálních i místních firem, orgánů státní správy a neziskových organizací.

Andrea studovala civilní právo a common law na McGill University a mezinárodní vztahy na diplomatické škole Centre D´Études Diplomatiques et Stratégiques ve Francii. Je členkou České advokátní komory jako evropská advokátka, v USA je členkou New York State Bar, v Kanadě je členkou Law Society of Upper Canada a ve Velké Británii je solicitorem v Law Society of England and Wales. Díky jeji znalostem a zkušenostem s několika právnimi systémy má kvalifikaci pro poskytováni právnich služeb pro mezinárodní firmy a organizace. 

Je spolupředsedkyní Prague Chapter of the New Your State Bar Association a vykonává funkci spolupředsedkyně v International Committee of the Dispute Resolution Section of the North Carolina Bar Association. Je také aktivní v právních oblastech týkajících se sportu a umění.

Pravidelně přednáší na seminářích a publikuje v oblasti mezinárodního práva, rozhodčího řízení a sportovního práva. 

Hovoří plynně slovensky, anglicky, francouzsky, rusky a částečně italsky.