Novela zákona o realitním zprostředkování

07.05.2020

O novém zákoně o realitním zprostředkování jsme Vás již informovali. 

Krátce po svém vstupu v účinnost byl zákon o realitním zprostředkování v souvislosti s epidemií koronaviru novelizován. V tomto článku naleznete přehled změn, které novela s účinností od 25. 4. 2020 přináší.

Prodloužení lhůty k vyřízení vázané živnosti

První změnou je prodloužení lhůty pro zahájení realitního zprostředkování jakožto vázané živnosti pro ty realitní zprostředkovatele, kteří již před účinností zákona o realitním zprostředkování vykonávali živnost ohlašovací volnou "58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí". Tato lhůta se prodlužuje ze 6 měsíců na 12 a skončí tak 3. 3. 2021. Pokud realitní zprostředkovatel tuto povinnost do 3. 3. 2021 nesplní, jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování zanikne.

Speciální režim pro nováčky

Realitní zprostředkovatelé z řad fyzických osob, kteří zahájí činnost od 25. 4. 2020 včetně, mohou až do 25. 10. 2020 vykonávat realitní zprostředkování jako živnost ohlašovací volnou "58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí". Nutným předpokladem tohoto postupu je uzavření písemné smlouvy s již existujícím realitním zprostředkovatelem, na jejímž základě bude moci nový realitní zprostředkovatel vykonávat činnost pouze jménem svého smluvního partnera nebo svým jménem, ale s nezaměnitelným užitím obchodního jména nebo obchodní značky smluvního partnera (typicky půjde o franšízanty). Tato výjimka byla zavedena v souvislosti s nemožností konat z důvodu epidemie koronaviru zkoušku profesní způsobilosti, jejíž složení je jedním z možných způsobů prokázání odborné způsobilosti pro vázanou živnost, pokud zájemce o výkon činnosti nemůže svou odbornou způsobilost prokázat jinak (vzděláním, popřípadě kombinací vzdělání a praxe). 

Jiné úlevy nejsou novým realitním zprostředkovatelům poskytnuty, tj. ostatní povinnosti popsané v předchozím článku včetně povinnosti uzavřít pojištění profesní odpovědnosti musí plnit od počátku výkonu své činnosti. Nový realitní zprostředkovatel nesmí po dobu, po kterou vykonává činnost v rámci živnosti ohlašovací volné, poskytovat úschovu peněžních prostředků.


Autor: Mgr. Lucie Zámyslická