Osvobození od daně z nabytí pro jednotky v novostavbách rodinných domů

29.07.2019

Parlament České republiky projednává poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, a který rozšiřuje osvobození od daně na jednotky v novostavbách rodinných domů. Současná právní úprava od daně osvobozuje pouze jednotky v novostavbách bytových domů, přičemž tyto jednotky nesmí zahrnovat jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru.

Rodinný vs. bytový dům

Rozdíl mezi rodinným a bytovým domem spočívá v zásadě v počtu samostatných bytů, které jsou v domě vymezeny. V rodinném domě jsou byty maximálně tři a stavba nemá více než dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V ostatních případech se jedná o bytový dům. Pro účely daňové povinnosti je stěžejní, jak je daná stavba zkolaudována.

Současný rozsah osvobození od daně byl veřejností vnímán spíše jako legislativní nedůslednost. Finanční správa zaujala k účinné právní úpravě stanovisko, kdy rodinné domy vnímá zejména pro účely vícegeneračního rodinného bydlení a nikoli jako objekty určené k obývání cizími lidmi.

Legislativní proces k 29. 7. 2019

Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila a postoupila Senátu, který jej Poslanecké sněmovně však vrátil zpět s pozměňovacím návrhem, jehož důsledkem by bylo faktické zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

O senátním návrhu bude Poslanecká sněmovna hlasovat pravděpodobně v září letošního roku a pokud ten nezíská v Poslanecké sněmovně potřebnou většinu, bude se hlasovat o jeho původním znění postoupeném Senátu. Ke schválení původního znění schváleného Poslaneckou sněmovnou (tj. přehlasování Senátu) bude třeba nadpoloviční většina hlasů všech poslanců.

Účinnost novely

Novela by měla být účinná od 1. dne následujícího měsíce po jejím vyhlášení a nová úprava se bude vztahovat pouze na smlouvy podané na katastr nemovitostí po dni její účinnosti.

Legislativní proces pro vás budeme nadále sledovat.