Posilujeme náš tým

02.11.2020

Od 2.11.2020 jsme posílili náš tým o dvě velmi milé a zkušené advokátky, JUDr. Janu Naxerovou a Mgr. Martinu Nacherovou Goldovou, které budou našim klientům poskytovat vysoce profesionální právní servis nejen v oblasti práva nemovitostí, ale i v dalších oblastech soukromého práva.

JUDr. Jana Naxerová

Jana dokončila své magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2005, kde rovněž v roce 2010 získala titul JUDr.

Po studiu nastoupila do advokátní kanceláře Mgr. Ivany Stlukové a následně Mgr. Viktora Pavlíka, kde jako advokátní koncipient vykonávala generální praxi (civilní, obchodní, rodinné, trestní právo).

Po návratu z mateřské dovolené byla zapsána v roce 2013 u České advokátní komory jako samostatný advokát.

Jana se věnuje zejména právu nemovitostí, veřejným dražbám, rodinnému a civilnímu právu.

Mgr. Martina Nacherová Goldová

Martina svou profesní kariéru odstartovala jako in-house právník v obchodní společnosti, kde se věnovala problematice nemovitostního práva a právu k nehmotným statkům. Tyto oblasti práva se pak prolínají s dalšími oblastmi civilního práva celou její dosavadní profesní kariérou.

V letech 2005 až 2011 Martina působila v pražské advokátní kanceláři, kde získala bohaté zkušenosti ve všeobecné advokátní praxi, a to nejdříve jako advokátní koncipient, a od roku 2008 jako spolupracující advokát. Dominantními právními oblastmi během této spolupráce bylo právo nemovitostní včetně práva stavebního, ochrana osobnosti, právo mediální, zastupování klientů ve správních a soudních řízeních a řešení korporátních záležitostí. Uvedeným oblastem se Martina věnuje dosud i ve své samostatné advokátní praxi, na kterou nastoupila v roce 2011.