Zahraniční partnery je třeba prověřovat

22.07.2015

V naší advokátní praxi se často setkáváme s problémy českých podnikatelů s jejich zahraničními partnery. Základem každého úspěšného podnikání je práce se správnými informacemi, v prevenci případných problémů, a to zejména v mezinárodním obchodě. Minimum, co by každý podnikatel měl udělat, je prověřit si své obchodní partnery, zda skutečně existují, kde sídlí a kdo je oprávněn za ně jednat. Jako nadstavbu pak považujeme prověření webových stránek, uváděného obchodního spojení (adresy, telefonů). Je až s podivem, kolik podnikatelů se spoléhá na informace, které jim předá obchodní partner a dále je neprověřují. Vodítko, co a jak zjišťovat, naleznete níže.

Webové stránky obchodního partnera

Kvalitní internetová prezentace je dnes standardem pro všechny kredibilní obchodní subjekty. Obsahem takové webové prezentace je vždy uvedení adresy kanceláře, e-mailu a pevných či i mobilních telefonních linek, informace o společnosti (oficiální název, sídlo, daňové číslo) a její činnosti, o jejích konkrétních produktech či službách a také informace o jejích orgánech či vedení společnosti. Lze říci, že webové prezentace obsahující obecné, nic neříkající informace, popř. informace velmi dlouho neaktualizované, nejasné kontaktní spojení či nejasné, event. chybějící informace o osobách společnost zastupující, by měly být prvním varováním a měly by inciovat hlubší zájem o prověření takového obchodního partnera. Prověření můžete provést sami, zejména jste-li adekvátně jazykově vybaveni, a to vyhledáváním na internetu, kontrolou telefonních kontaktů, případně návštěvou uváděného sídla partnera.

Statutární informace

Dalším možností prověření obchodního partnera je zajištění jeho oficiálních statutárních informací. Všechny země Evropské unie mají nějakou formu registru společností či podnikatelských subjektů, obdobných českému obchodního rejstříku. Dle našich zkušeností však český obchodní rejstřík vyniká nad ostatními v několika ohledech: je online, zdarma přístupný, obsahuje zdarma přístup do sbírky listin ke statutárním a ekonomickým datům, které společnosti zakládají, je propojen s insolvenčním rejstříkem, zapisují se do něj vedené exekuce. Prověření lokálních partnerů je tak velmi jednoduché. Bohužel, ne všude v EU či ve světě tomu tak je, navíc, mnoho takových registrů je přístupných pouze v místních jazycích. Slovenský "obchodný register" je taktéž zdarma a svojí kvalitou se velmi blíží českému, informace ze sbírky listin však nejsou online. Na druhou stranu ekonomická data společností jsou v elektronické podobě v Registru ÚZ. Většina ostatních "obchodních rejstříků" je pak navíc zpoplatněna. Co však bývá největším problémem, je vůbec nalézt příslušné oficiální stránky - většinou musíte znát správný výraz v daném jazyce, jinak budete bloudit v záplavě různě kvalitních komerčních služeb s nejasným původem informací a záplavou reklam. Je až s podivem, že v neustále unifikující se Evropě není jediné oficiální kvalitní místo, kde nalézt příslušné informace jednoduše a zdarma.

Fyzické osoby

Již v několika případech jsme se setkali s podvodníky - fyzickými osobami, kteří se vydávali za obchodní partnery či zástupce velkých firem. Nutno říci, že v některých případech je i pro zkušené podnikatele těžké odhalit profesionálního podvodníka, jehož šarm či vystupování může běžnou ostražitost velmi otupit, zvlášť je-li Vám taková osoba představena Vaším známým či na prestižní události. I z tohoto důvodu zdůrazňujeme, že prověření fyzických osob a jejich vazeb by mělo být automatické, bez ohledu na okolnosti výše uváděné.

Prověřit fyzickou osobu a její vazby je v některých ohledech náročnější, v některých ohledech jednodušší. Prověřit je třeba, jak webové stránky společnosti, za kterou daná fyzická osoba vystupuje, tak provést zjišťování vazeb dané fyzické osoby na sociálních sítích (LinkedIn, Facebook, atp.) a telefonickými dotazy. Vždy je pak třeba nespoléhat se na informace uváděné na vizitce dané osoby (má-li takovou), ale na informace zjištěné v rámci prověřování. Věřte, že ostražitost se Vám vždy vyplatí.

Autor: Jiří Buchvaldek