Aktuality a články
NAPSALI JSME PRO VÁS

Současná právní úprava ust. § 2239 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") neumožňuje pronajímateli platně sjednat smluvní pokutu s nájemcem bytu či domu, je-li nájem sjednán k zajištění jeho bytových potřeb.

Parlament České republiky projednává poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, a který rozšiřuje osvobození od daně na jednotky v novostavbách rodinných domů. Současná právní úprava od daně osvobozuje pouze jednotky v novostavbách bytových domů, přičemž tyto jednotky nesmí...

Zákonem č. 368/2016 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen "ZVR") tak, že s účinností od 1. ledna 2018 byla zřízena evidence údajů o skutečném majiteli (dále jen "Evidence"), do které se do 1. ledna 2019 mají povinnost nechat zapsat všechny...

S potěšením oznamujeme, že čtvrtým společníkem naší advokátní kanceláře se zcela zaslouženě stal Mgr. Stanislav Pavlů.

Dne 1.1.2018 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb., která do českého právního řádu vrátila zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Vzhledem k tomu, že se úprava předkupního práva liší od zažité právní úpravy předchozí, považujeme za vhodné Vás o novinkách v této oblasti aspoň stručně informovat. Pro vyloučení...

Jak se připravit na setkání s advokátem tak, aby schůzka probíhala efektivně a šetřila čas obou stran, advokáta i klienta? Rychlost poskytnutí právní služby velmi často závisí právě na tom, jak kvalitně je klient připraven a jaké podklady svému právnímu zástupci přinese. Níže se zaměřujeme na dvě nejčastější situace, a to přípravu smlouvy a...

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy bytového domu a souvisejících pozemků. O zásadních otázkách týkajících se fungování SVJ pak rozhoduje nejvyšší orgán SVJ - shromáždění, které je tvořeno všemi vlastníky jednotek. Jak si počínat v situaci, kdy se nesejde potřebný počet vlastníků jednotek...

Zvažujete nebo dokonce již "pronajímáte" svůj byt nebo jeho část cizincům? V posledních letech se rozmáhá poskytování krátkodobého ubytování zejména pro cizince prostřednictvím internetových portálů jako je Airbnb, FlipKey, booking.com atp. Na rozdíl od klasického dlouhodobého pronájmu bytu lze tímto způsobem získat výrazně vyšší výdělek, málokdo...

Společenství vlastníků jednotek vzniklá dle původní právní úpravy, tj. dle zákona o vlastnictví bytů, jsou povinna do 01.01.2017 přizpůsobit své stanovy novému občanskému zákoníku. Vzhledem k tomu, že forma takové změny je sporná, rozhodli jsme se tomuto tématu blíže věnovat.


Archiv

V archivu naleznete články, které jsme od září roku 2013 publikovali na předchozí verzi našich stránek. Do archivu jsme zařadili články s datem před rokem 2016.

Upozorňujeme, že informace v archivních článcích nemusí být aktuální, neboť se právní předpisy i soudní praxe mění.

I přes to máme za to, že by některé z nich mohly být pro Vás užitečné.

Veškeré články na těchto stránkách jsou autorským dílem v článku uvedeného autora, přičemž veškerá majetková práva k těmto autorským dílům vykonává HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář. Chcete-li je sdílet pro nekomerční účely, odkažte na ně (link). Máte-li zájem o licenci, kontaktujte nás.